Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Miệng đời

Chợ quê, "sàn giao dịch" hàng hóa và sàn buôn chuyện của các bà. Mẹ tôi một phần lo cho sự an toàn, sức khỏe của tôi, một phần sợ điều tiếng từ miệng lưỡi thế gian. 
Vì thiếu thông tin và quá nghèo nên người dân thường nghĩ người như tôi là phản động, làm việc chống phá chính quyền để lấy tiền nước ngoài, làm tay sai. Họ suy nghĩ đơn giản là: không ai bỏ sức đi làm không công, phải có tiền mới làm mà nước ngoài thì rất nhiều tiền, tiền đô thì rất to.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét