Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Công lý và dân quyền (1)

Đây là anh "Công Lý" ở Việt Nam
.....
-Tôi là Thạnh, blogger-viết cổ vũ công lý và dân quyền. Bạn quan tâm hai món đó không?
-Không bạn à.
-Bạn không cần công lý sao?
-Không bạn.
-Vậy khi bạn bị nạn thì ai bảo vệ bạn?
-Tôi nghĩ mọi cái đều do thân. Bạn phải cố gắng để bản thân thành công. Bạn phải vươn lên lớp trên của xã hội chứ hơi đâu đi quan tâm xã hội.
-Nhưng bạn sẽ không an toàn trong một xã hội thiếu công lý. Lỡ một ngày bạn lâm nạn mà công lý nhiễu nhương thì sao?
-Tôi không quan tâm công lý, tôi chỉ cần nhiều tiền là giải quyết được tất cả. Xin lỗi bạn.
...........
Lời bàn: lâu nay nhiều người, cả nghèo lẫn giàu đều rên than là xã hội nhiễu nhương, thiếu công lý nhưng mấy ai quan tâm đến công lý.
Có lẽ vì vậy mà phận công lý ở VN là một anh hề như nhiều người chua chát nhận xét.
Theo các bạn, giải pháp cho vấn đề là gì?
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét