Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Dân chủ và người lính (1)

Công trạng hy sinh của người lính đây sao?
Đi lính là để làm nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc. Có thể nhiều người muốn né tránh nhưng đây là nghĩa vụ bắt buộc. Quân đội từ nhân dân mà ra, ăn cơm nhân dân, bảo vệ biên cương của tổ quốc.
Trong nền dân chủ, quân đội chỉ trung thành với tổ quốc và nhân dân, chiến đấu cho quyền lợi của nhân dân chứ không cho đảng phái nào. Chỉ huy họ là những tướng tá được tuyển chọn minh bạch, ít bị lũng đoạn bỡi nhóm lợi ích hay nạn COCC.
Trong nền dân chủ, nạn tham nhũng được kiểm soát tốt nên người lính nhận được vũ khí xứng đáng với đồng tiền nhân dân bỏ ra, không bị ăn chặn mà kém chất lượng.
Trong nền dân chủ, người lính ra chiến trường với thông tin đầy đủ, không bị bịt mắt mà trở nên mù quáng. Nếu có hy sinh, công trạng được vinh danh xứng đáng, không một ai đủ sức bóp méo, tẩy xóa.
Ngược lại, trong nền độc tài, thân phận người lính có thể gánh chịu các rủi ro sau: chỉ huy tồi do nạn COCC, vũ khí kém do tham nhũng ăn bớt, mục tiêu có thể đánh vào nhân dân-người sinh ra và nuôi mình, công trạng có thể bị xóa nhòa theo chủ ý,...
Từ những điều trên, rõ ràng nền dân chủ mang lại quyền lợi và phẩm giá cho người lính.
Hơn ai hết, người lính phải chung vai gánh vác nền dân chủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét