Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Giá trị cộng đồng & nỗi niềm cá nhân (3)

Nhiều người bi quan: xã hội còn thờ ơ quá, khó có thay đổi; 10-20 năm nữa cũng vậy. Nhóm nhỏ không thể bẻ gậy chống trời. Thấy không khả thi nên không tham gia.
Tôi nói: Con người có bản chất ích kỷ, chỉ tập trung lo cho mình thôi, nhưng khi nào nhà giàu thấy bất ổn, trí thức thấy mệt mỏi, tuổi trẻ (nhất là sinh viên) thấy mất hy vọng, lớp bần cùng thấy tuyệt vọng,....khi đó việc nước sẽ có nhiều người lo.
Chờ xem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét