Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Lỗi hệ thống (1)

Khi quan chức bất lực trước lỗi hệ thống. Dù bất lực nhưng còn hơn khối anh âm thầm kiếm chát từ lỗi hệ thống.
Ai sửa lỗi hệ thống đây? Và bằng cách nào?
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét