Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Môi trường chính trị & cuộc sống cá nhân (3)


Khi quyền lực nhà nước suy đồi, nhân viên công lực mượn tay côn đồ để đánh người thì xã hội sẽ loạn. Người dân sẽ tìm đến bạo lực, giang hồ để giải quyết việc của mình thay cho quốc pháp, tòa án.
Đến người vợ cũng mượn tay côn đồ để xử chồng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét