Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Người tử tế

Làm con người, ai cũng muốn mình tử tế, muốn chọn cuộc sống tử tế.
Người tử tế là người không làm điều xấu, không hại ai. Theo các bạn như vậy liệu đã đủ?
Theo tôi, người tử tế là người còn lên tiếng cho công lý, lẽ phải; góp tay tranh đấucho cái thiện. Nếu không làm vậy cái ác hoàng hành và sự tử tế rất khó sống, sớm muộn cũng bị diệt vong.
Ngày xưa, những bậc quân tử như cụ Chu Văn An, cụ Nguyễn Khuyến chọn lối sống tránh bụi đời, về quê ở ẩn. Lúc đó là một chuẩn mực đạo đức đáng khâm phục.
Ngày nay, chọn lối sống vậy, e rằng chưa đủ. Con cháu sẽ hỏi, đến như các cụ mà còn né cái ác, né sự đời, thì còn ai làm đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét