Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Những sợi dây quanh ta

Trong một bài diễn thuyết nói về mối liên đới trách nhiệm của người dân trong một nước, nhà đấu tranh dân quyền người Mỹ mục sư Martin Luther King có nói "chúng ta dệt nhau trong một tấm vải số phận".
Rõ ràng, nhìn rộng trong một nước, mọi người đều có mối liên đới, ràng buộc nhau. Mối liên đới này trong gia đình còn mạnh mẽ, bền chắc hơn nhiều lần. 
Bản năng con người là hướng đến tự do, muốn sống, làm điều mình cho là đúng nhưng các sợi dây vô hình xung quanh luôn ràng buộc, níu kéo ta. Mỗi mắc lưới muốn ngoi lên, luôn bị những mắc khác kéo xuống. Lịch sử cho thấy, tương lai của một dân tộc, một cộng đồng nhiều khi nhờ vào những mắc lưới như vậy.
Tôi ý thức những sợi dây níu kéo quanh mình, tôi tin việc mình làm là đúng, là cần thiết. 
Tôi sẽ vẫn cố gắng ngoi lên, mong rằng những sợi dây quanh tôi đủ chùn để không bị đứt.
Một dân tộc càng nhiều mắc lưới cố vươn lên là một dân tộc có tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét