Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Ông chủ & đầy tớ (1)

Nếu bạn là ông chủ, bạn bỏ tiền ra mướn "đầy tớ" thì sao nhỉ?
Rõ ràng người đầy tớ phải làm việc tốt theo yêu cầu của bạn. Nếu không làm việc tốt thì sao? Nếu anh ta nhởn nhơn, cứ nhắc thì làm, không nhắc thì thôi, sẽ thế nào? Tất yếu là bạn sẽ sa thải và tuyển dụng đầy tớ khác.
Đó là lẽ thường tình giữa "ông chủ" và "đầy tớ".
Tuy nhiên, có một loại quan hệ "ông chủ"-"đầy tớ" hoàn toàn khác. Đó là mối quan hệ giữa ông chủ-nhân dân và đầy tớ-chính quyền.
Ông chủ nai lưng ra làm, đóng tiền nuôi đầy tớ (không đóng, đầy tớ gô cổ vô tù ngay), nhưng ông chủ muốn làm gì cũng phải xin phép đầy tớ. Ông chủ thì khép nép run rẩy còn đầy tớ thì quát tháo là cảnh tôi thường thấy.
Riêng tôi, cũng mang thân phận "ông chủ" nhưng phải nhắc nhở đầy tớ thì may ra mới bảo đảm an ninh, không thì côn đồ tự phát "làm gỏi" bất cứ lúc nào, khi đó có đưa đơn thì đầy tớ vẫn cứ ung dung xem như không việc gì xảy ra.
Không biết xứ khác thế nào, chứ làm ông chủ xứ này có phận rất hẩm hiu.
Có lẽ cũng chính vì điều này mà nhà nhà, người người chen chân để làm đầy tớ.
NVT
Stt tiếp theo: Để ông chủ ra ông chủ, đầy tớ ra đầy tớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét