Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Ông chủ & đầy tớ (2)

Đây là hình ảnh của một đảng không biết việc nước là gì, không biết quốc pháp là gì hoặc biết nhưng lộng quyền.
Theo các bạn giả thuyết nào đúng?
Lời bàn: Nguyên tắc của nhà nước dân chủ là "việc của dân thì dân phải được biết-trừ một số hạn hữu liên quan đến quốc phòng". Việc chống tham nhũng không thể được coi là việc cơ mật được.
Đứng dưới nhãn quan ông chủ & đầy tớ, người đầy tớ khi làm việc phải báo việc cho ông chủ biết. 
Để ông chủ ra ông chủ, đầy tớ ra đầy tớ thì ông chủ phải biết quyền uy của mình. Ông chủ phải biết lên tiếng khi đầy tớ láo lếu, gian manh. Nếu không chủ thuộc loại ba phải, sao cũng được, thầy tớ nói gì nghe nấy thì không phải là ông chủ nữa mà là nô lệ trá hình.
Chúng ta phải cùng chung lên tiếng phản đối những kiểu qui định ma giáo như thế này.
Các bạn có đồng lòng không?
Nguyễn Văn Thạnh

1 nhận xét: