Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Quyền & nghĩa vụ (2)

Những người ngư dân này đã đóng thuế cho chính phủ chưa?
Theo những gì tôi biết (tôi nhớ đọc ở đâu đó), trước khi một doanh nghiệp Mỹ đến xứ khác làm ăn, chính phủ Mỹ phải đi trước dọn đường an toàn bằng các hiệp định. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng thuế và chính phủ có trách nhiệm bảo đảm an ninh. Doanh nghiệp trốn thuế sẽ bị truy tố, chính phủ làm sai sẽ phải bồi thường. Khi doanh nghiệp Mỹ bị thiệt hại trong khuôn khổ này (như bị nạn quốc hữu hóa ở một nước nào đó) thì chính phủ Mỹ phải bồi thường. Đây không phải là chuyện bồi thường nhân đạo, kiểu cho bao nhiêu hay bấy nhiêu mà phải sòng phẳng, có luật hẳn hoi. Doanh nghiệp có thể kiện chính phủ ra tòa để bảo vệ quyền lợi.
Đây là mối quan hệ bình đẳng, sòng phẳng; quyền và nghĩa vụ các bên được đảm bảo. Đó là hình ảnh đẹp và là nguyên lý quan trọng của nền dân chủ.
Nguyên lý trên cũng đúng cho quan hệ người dân với chính phủ. Người dân có nghĩa vụ đóng thuế và họ có quyền được chính phủ bảo vệ cho sự an toàn khi làm ăn, sinh sống trong cương vực quốc gia. Bảo vệ lãnh thổ và an toàn cho người dân là nhiệm vụ đầu tiên và tối thượng của chính phủ. Nếu làm không được, họ phải bồi thường hoặc giải tán để lập lên chính phủ khác.
Liệu nguyên lý dân chủ trên có còn đúng với ngư dân VN nói riêng và người dân VN nói chung?
Theo tôi, người ngư dân này có quyền kiện chính phủ bồi thường theo trách nhiệm của họ. Chỉ khi nào người dân ý thức được dân quyền thì khi đó mới có dân chủ.
Ts.6.1.2014
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét