Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Quyền và nghĩa vụ (3)

Người dân cần quốc pháp để giữ công lý, mang lại cuộc sống bình yên. Dù phải khom lưng đi làm kiếm đồng tiền cực nhọc nhưng chúng ta phải đóng thuế (không đóng là đi tù). Chính đồng tiền thuế này được chi dùng để nuôi bộ máy nhà nước. Nhân viên công lực ăn đồng tiền này (nhân dân cung phụng nhà cao, máy lạnh, xe xịn, ngoài lương còn có lẩu nữa,....) với trách nhiệm trên hết là bảo đảm quốc pháp thực thi nghiêm túc, chống lại sự lũng đoạn pháp luật, chống lại cái ác. Đây là nhiệm vụ của họ.
Người dân có quyền yêu cầu nhân viên công lực phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không có ai bỏ tiền ra mướn người làm cho mình (đầy tớ) rồi lại chấp tay van xin, mong họ làm cả. (Tư duy van xin, mong là tư duy nô lệ).
Tại sao lại phải mong? Chúng ta có quyền yêu cầu, hoặc nhẹ nhàng hơn là đề nghị. (Ông nào không làm thì dân tập trung vô "truy kích" đến nơi đến chốn, qui cho tội ăn lương dân mà vô trách nhiệm, hoặc khinh dân).
Người dân cần phải hiểu được dân quyền thì mới xây được nền dân chủ.
Có dân chủ mới có cơm no áo ấm, đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt mới không bị sử dụng lãng phí.
Dân quyền chỉ có sức mạnh khi nhiều người biết. Do vậy chúng ta phải có trách nhiệm cổ võ dân quyền rộng khắp trong dân gian (like, share ).
ĐN.13.1.2014
Nguyễn Văn Thạnh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét