Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

Quyền và nghĩa vụ (4)

Đây là lĩnh vực hành chính và tư pháp, CA không có quyền.
Có ai thấy sự lộng quyền ở đây không?
Người dân VN vì không hiểu quyền của mình, không hiểu vai trò, chức năng của CA nên xem CA như vua, CA bảo sao nghe vậy. Chủ nhà đang cho thuê trọ, công an bảo không cho thì không cho, bảo đuổi đi là đuổi đi.
Sự lộng quyền mà người dân chấp nhận thì tự nhiên theo thời gian nó trở nên đúng, điều này rất nguy hiểm.
Để dẹp bỏ sự lộng quyền này, đòi hỏi công luận phải vào cuộc, nhất là cánh luật sư.
Các bạn hãy viết bài, giải thích, tư vấn cho bà con biết.
Trân trọng
NVT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét