Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Sách "Câu chuyện về quyền con người" đến với bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi hiện đã yên tâm về tôi nhiều, không còn lo sợ, ngăn cấm như trước. Má tôi nói " con thấy việc gì đúng thì làm nhưng phải cẩn thận".
Trong các thông tin bố mẹ tôi xem, có cuốn sách nhỏ "câu chuyện về quyền con người" mà tôi mang về.
Sau khi xem, bố tôi biết những gì một con người có quyền làm mà không phải bị phạm tội. Trước đây bố tôi cứ nghĩ viết bài nói xấu chế độ là phạm trọng tội, bố mẹ không ngăn con là phạm tội đồng lõa,....sợ đủ điều.
Hiện bố mẹ tôi đã tự tin hơn khi nói với CA "nó có quyền làm những việc như vậy,....".
Khi hiểu tôi làm việc chính nghĩa vì đất nước thì không còn quá lo lắng. Bố mẹ tôi nói "việc con làm là đúng, pháp luật không bắt nhưng phải cẩn thận, không đi đêm đi hôm,...Ba má sợ nhất là họ dựng tai nạn để khử con,...".
Bố mẹ tôi cũng như bao người dân khác, họ sợ vì thiếu thông tin nhất là thông tin về quyền con người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét