Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Học cụ dân quyền

Tư duy là một sản phẩm trí tuệ chỉ riêng có của loài người. Có người tư duy sâu thì cũng có người tư duy "cạn".
Người tư duy cạn chỉ thấy hình hài mà ít chịu khó tìm hiểu bản chất bên trong của vấn đề.
Người tư duy cạn mà "tốt miệng" thì thường làm cho vấn đề xã hội tệ đi, ít tạo ra điều kiện để giải quyết vấn đề trên cơ sở thấu hiểu nó.
Nhiều người nói trang www.danquyen.org lập ra chủ yếu đưa tin cá nhân tôi, phục vụ cho tôi chứ có gì bàn đến dân quyền đâu? (Nhiều người nói với tôi và cả vợ tôi).
Tôi biết họ có thể là người tư duy hời hợt hoặc chưa xem hết các bài viết.
Rose Park cũng bắt đầu bằng câu chuyện cá nhân-"giành" chỗ ngồi với người đàn ông da trắng trên xe buýt.
Dân quyền là một vấn đề rộng lớn, phức tạp. Tôi biết người dân cần "học cụ" để vấn để trở nên dễ hiểu và tôi không ngần ngại làm điều đó. Đây chính là lý do tôi làm to chuyện của mình. 
Là học cụ nên các bài viết có liên quan đến tôi là điều dễ hiểu.
Tranh đấu cho dân quyền là đường dài, hôm nay nó mới là đứa trẻ sơ sinh, thay vì chung tay nuôi dưỡng thì nhiều người phán "nó đâu phải là chàng trai?".
ĐN 10.1.2014
NVT
P.s: Stt này không nhằm công kích vào ai. Nó chỉ có mục đích trả lời công luận trước thắc mắc của nhiều người và giúp cộng đồng hiểu hơn về mục tiêu, sứ mệnh của trang www.danquyen.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét