Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

VIẾT VỀ TIỀN (3)

Bà tôi thường hay nói với tôi về sự đời "tay mang bị bạc kè kè; nói bậy, nói bạ, người nghe ào ào".
Tôi không biết câu nói của bà đúng đến đâu nhưng tôi thấy uy lực của tiền bạc trong cuộc sống rất lớn. Con người sang hèn nhiều khi cũng do của tiền quyết (giàu-sang; nghèo-hèn), người giàu cầm đồ thì có thể cầm nhầm, còn người nghèo thì đích thị là ăn cắp.
Việc xã hội, người giàu nói, thiên hạ tin hơn người nghèo, dù rằng cùng một việc.
Nhiều người nói với tôi: vô sản, nói không ai nghe đâu, đi lo làm ăn đi. Nhiều người còn nói thẳng "tôi không tin dân vô sản, bản thân còn lo chưa xong thì còn lo được cho ai?". Tôi thấy họ nói cũng có phần đúng. Nghịch lý là nếu tôi có tiền, tôi cũng sẽ như bao người có tiền khác-sợ mất mát, sợ chính quyền trù dập và chắc chắn sẽ im lặng.
Lời bàn: Thế khó của người VN hiện nay: vô sản ít người nghe, hữu sản im lặng (phần lớn), làm sao giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét