Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Anh Hùng xưa-anh Hùng nay

Nhân kỷ niệm 225 năm ngày Vua Quang Trung đại phá quân Thanh, có suy nghĩ "đánh giặc giữ nước là việc của các anh hùng xưa; việc của anh hùng nay là khai dân trí, kiến tạo nền dân chủ để mang lại nền móng thái bình lâu dài cho dân tộc".
(Không có nền móng dân chủ thì còn sinh ra nhiều anh hùng nữa và dân sẽ rất mệt- (Đói nghèo sinh ra mất nước, mất nước rồi lại sinh ra anh hùng thì mệt ghê lắm)).
Có ai đồng ý không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét