Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Chuẩn mực ứng xử văn minh của nhân viên công lực

Nhân vụ anh Nguyễn Bắc Truyển bị tấn công, "cưỡng chế di dời"; chưa biết thực hư thế nào nhưng thấy kinh quá.
Qua vụ này, nổi lên một chuyện đáng bàn ở đây là chuẩn mực ứng xử của nhân viên công lực trong xã hội văn minh và cách thức tranh đấu để có kết quả như mong đợi.
Các friend vào bàn nhé.
Có thông tin đông tây-kim cổ hay ý kiến cá nhân thì vui lòng đóng góp.
Thân.
Nguyễn Văn Thạnh
P.s Bạn mới chưa có thông tin vụ này, vui lòng qua wall chị Bui Hang để biết chi tiết vụ việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét