Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Hình ảnh nhà tôi thuê

Nhà tôi thuê đây, thời loạn nên nhà hai lớp cửa.
Ra vào là khóa cửa ngay.
Bạn có mệt mỏi khi sống trong một xã hội thế này không?
Chủ nhà cùng nhiều nhân viên công lực đến xích cửa nhà tôi thuê lại. Đang đánh răng, nghe rột rột tôi chạy ra.
Tôi sẽ cập nhật file âm thanh sau.
Xin cập nhật file âm thanh
Sau đó:
Đầu tư để chống vấn nạn nham hiểm đổ keo ổ khóa.
Khổ kinh.
Cái ác, thủ đoạn nham hiểm không bao giờ ngừng. Tôi không muốn cuốn theo vòng xoáy vô nghĩa này.
Tôi có thể âm thầm quay phim làm bằng chứng rồi làm to chuyện nhưng tôi muốn cái ác, cái nham hiểm dừng lại


2 nhận xét: