Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Lẽ công bằng trong cuộc sống (2)

2. Quyền và trách nhiệm.
Một thành tố bảođảm sự công bằng của cuộc sống là quyền phảiđi đôi với trách nhiệm. Quyền càng to thì trách nhiệm càng phải lớn.
Chế độ phong kiến dù là lạc hậu nhưng làm khá tốt điều này. Quyền thiên tử thì trách nhiệm cũng nặng nề. Gánh nặng giang sơn, bờ cõi luôn đặt lên vai Vua, không đặt đâu khác. Có lẽ cũng nhờ thế mà qua 1.000 năm thăng trầm, chúng ta không mất một tất đất do cha ông để lại.
Bi kịch của chế độ XHCN là lãnh đạo tập thể, ai cũng có quyền rất to nhưng không ai chịu trách nhiệm. Từ thuở khai sinh lập nước với nỗi oan khiên lênđến gần nửa triệu đồng bào, nhưng rồi cũng đâu vào đó, chỉ tốn vài giọt nước mắt là xong; không một ai chịu trách nhiệm!
Tôi nói ra đây không phải để bới móc lỗi lầm của lịch sử mà để chúng ta chiêm nghiệm bài học đau đớn về quyền và trách nhiệm.
Từ bài học này, một mặt trận mở ra để tranh đấu cho một xã hội công bằng là qui trách nhiệm cao cho những người nắm quyền to.
Hãy bắt đầu từ mặt trận chống tham nhũng, mặt trận mà hàng triệu đồng bào đang nhìn vào. Chúng ta hãy nhằm thẳng vào "tứ trụ triều đình", bắt họ phải có trách nhiệm làm sao để bằng một cú click chuột, toàn thể quốc dân biết được họ có bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu cái xe, bao nhiêu tiền trong nhà băng, con cái đang làm gì, ở đâu,...
Nếu họ không làm được, họ không xứng đáng nắm quyền to như thế.
Các bạn có đồng ý và ủng hộ chiến lược tranh đấu trên không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét