Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Lẽ công bằng trong cuộc sống (3)

3. Cho và nhận.
Đây là một phạm trù rất quan trọng trong quan hệ giữa người với người. Nó nhỏ nhưng lại lớn. Có thể xem như một nguyên lý để bảo đảm lẽ công bằng. Bảo đảm nó thì bảo đảm công bằng, không bảo nó thì sự công bằng khôngđảm bảo.
Các cụ nói nôm na "miếng muối trao qua, miếng cà trao lại", tuy có vẻ nhỏ nhen, bủn xỉn nhưng nó là nền tảng ý nghĩa cho-nhận. Không bao giờ có sự bền vững nếu một bên chỉ biết nhận và "thụ hưởng".
Lấy lăng kính này, quan sát xã hội, chúng ta sẽ thấy nhiều bất ổn.
- Một doanh nhân khi làm ăn được, đóng góp cho xã hội rất nhiều (thuế) nhưng khi họ thất thế, phá sản thì không nhận được gì từ xã hội, thậm chí còn bị chê bai. Rất cay đắng. Điều này thúc đẩy tâm lý trốn thuế, ma giáo trong giới doanh nhân. Kết quả là xã hội khốn khổ vì nền kinh tế thủ đoạn, đầu cơ, chạy chọt lên ngôi. (Để giải quyết vấn đề này, tôi có một idea, xin trình bày sau).
- Một nhóm người chuyên than nghèo, kể khổ để nhận từ thiện. Họ vui sướng khi nhận nhiều, khi lừa được chính quyền qua các loại giấy tờ thủ tục. Mấy ai trong nhóm này nghĩ đến trách nhiệm cho? Một xã hội mà bộ phận này phát triển, không ngăn cản nổi sẽ dẫn đến bất công, nuôi mầm loạn (về việc này, tôi cũng có một idea giải quyết).
- Một mối quan hệ quan trọng trong xã hội là quan hệ giữa tướng và lính. Tướng hưởng vinh quang từ công sức và sự hy sinh của lính. Sẽ rất vô đạo nếu tướng đó muốn lãng quên hay im miệng khi có thể lực muốn lãng quên những hy sinh của lính.
Ngày mới nói nhiều sẽ mất vui, các bạn hãy lấy lăng kính này để nhìn nhiều việc khác nữa sẽ thấy xã hội ta quả là bất ổn, đúng không?
Chúng ta và con cháu sẽ nhận được rất nhiều điều tốt đẹp từ xã hội, do vậy chúng ta hãy cho đi tiếng nói, lòng dũng cảm, công sức và tiền để cùng nhau kiến tạo một xã hội tốt đẹp.
Đây là lẽ công bằng. Muốn tranh đấu cho một xã hội công bằng, trước hết phải làm cho người dân thấy lẽ công bằng này, các bạn có đồng ý không?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét