Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Luật tào lao.


Xã hội văn minh,được vận hành bỡi luật. Điều này thì rõ rồi.
Có một vấn nạn là VN có rất nhiều luật tào lao. Suy ngẫm kỹ tôi thấy một luật tào lao ra đời đều có một mục đích nham hiểm của nó. Bạn hãy nghĩ về các điều luật 79, 88, 258, luật cư trú, nghị định 38-cấm tụ tập đông người,...
Kiến tạo xã hội dân chủ đồng nghĩa làm cho luật pháp đúng đắn, sạch. Mỗi bước tiến dân chủ là mỗi thành quả nhổ bỏ các loại "gai độc" trên. 
Quá trình nhổ bỏ rất khó khăn vì người dân không quan tâm đến luật mấy, nhà nước ghi gì đó thì ghi, ra luật gì đó thì ra.
Câu hỏi đặt ra là tại sao người VN không quan tâm đến luật pháp? 
Bạn có câu trả lời cho câu hỏi trên không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét