Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Năm mới-những việc tôi muốn làm.


1. Chuyển sang viết blog fulltime. Dấn thân tranh đấu cho nền dân chủ chuyên tâm thay vì nghiệp dư như trước. Hướng đến thương hiệu: nhà cổ súy dân quyền ( :v ).
2. Phản biện xã hội, tiếp cận vấn đề dân chủ dưới bốn góc độ: công lý; dân quyền; tinh thần trách nhiệm công dân và tự do kinh tế (kinh tế tư nhân).
3. Thực hiện một chuyến du hành bắc nam để cảm nhận đầy đủ hiện tình đất nước. Vừa đi vừa viết nhật ký blog; phân tích, kiến giải,đưa ra giải pháp.
4. Đọc sách.
Trân trọng kính báo
Mong nhận sự quan tâm theo dõi, đồng hành.
Nguyễn Văn Thạnh 
P.s Bắt chước mấy ảnh, tui viết cái này, xem như thông điệp đầu năm của tui :v :v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét