Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Quan trọng, anh là ai?

Nhân chuyện một lần nhân viên an ninh nói với tôi "Luật VN bảo đảm an ninh cho tất cả nhưng quan trọng anh là ai", tôi lại nghĩ đến chuyện tranh luận ở UPR, có thể họ sẽ nói "Nhân quyền, chúng tôi có thừa, nhưng quan trọng anh là ai?"
http://thanhstatus.blogspot.com/2014/01/vao-hang-hum-e-hieu-uoc-cop.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét