Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Tốt-xấu & góc nhìn

Nhà bác học Albert Einstein trở nên vĩ nhân vì khám phá ra thuyết tương đối. Ông vĩ đại vì ông không giống như bao người cùng thời là nhìn vấn đề dưới một góc qui chiếu (góc quan sát). Ông từng nói "để hiểu thuyết tương đối, rất dễ, này nhé: 100 cái tóc trên đầu là vô cùng ít nhưng 3 cái trong ly nước chanh thì quá nhiều".
Tương tự như vậy đối với câu chuyện thường hay gây tranh cãi là đánh giá tốt xấu một vấn đề, một hiện tượng, một con người. Tùy góc nhìn người quan sát mà cho ra kết quả khác nhau.
Con người thường có tập tính là bảo vệ nguồn lợi-"ăn cây nào, rào cây đó" nên những gì mang lợi cho mình thì sẽ được cho là tốt, ngược lại thì xấu. Có danh nhân đã nói "khi anh đánh giá một vấn đề mà nó có liên quan đến lợi ích của anh thì sẽ không còn tính khách quan".
Kinh nghiệm cá nhân tôi là cố gắng tư duy độc lập, ít theo đám đông; khi có ai đó khen chê một vấn đề tốt-xấu thì tôi hay xem xét xem họ đứng dưới góc độ nào để phát biểu, họ có lợi lộc gì trong vấn đề đó không?
Tương tự như vậy khi nghe nhận xét về tốt xấu của một chế độ. Tôi hay nghe lời khen: "chế độ ta là vô cùng tốt đẹp". Cá nhân tôi thấy đây có thể là góc nhìn của bọn cướp vì chúng được bảo kê để cướp.
Do you agree?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét