Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Từng bước bịt miệng dân, dân im sao?

Một tờ báo mạnh mẽ nói sự thật, nói điều đúng bị bóp chết một cách "có nghệ thuật" mà dân không phải đối, trí thức không truy vấn đến cùng thì dân nước đó xứng là nô lệ, trí thức nước đó xứng là hạng đầu đất, học giả bằng thật.
Tôi mà có uy tín, tôi sẽ lập ra một ủy ban để làm ra nhẽ việc này.
Tự do của bạn đến từ tự do của người khác.
Công lý cho bạn đến từ việc bạn tranh đấu công lý cho kẻ khác.
An toàn cho bạn đến từ an toàn của người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét