Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Văn hóa và thịnh vượng (2)

Phóng sanh thể hiện tư duy làm việc thiện hết sức hời hợt, cũng vì tư duy hời hợt mà nhiều người VN nghĩ rẵng có thể xây dựng cuộc sống ấm no từ chủ nghĩa Cộng sản.
Tôi thấy phần lớn chúng ta còn tư duy hời hợt trong nhiều vấn đề. 
Đây chính là nguồn gốc bi kịch của chúng ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét