Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Chủ trương lớn-tội ác lớn.

Khi xưa, nhiều tên hôn quân bạo chúa, làm nhiều điều hại nước hại dân ghê gớm nhưng khi mở miệng ra cũng nói "phụng thiên thừa mệnh"-làm theo ý trời.
Nay thời đại dân chủ, không thể nói thế nên kẻ nắm quyền dựa vào bình phong "chủ trương lớn của Đảng và nhà nước".
Vin vào chủ trương lớn họ đã làm gì?
Tiến hành khai thác Bauxite ở Tây Nguyên trong trạng thái chụp giựt: đường không có, cảng chưa xây. 
Chỉ việc đào tài nguyên bán nhưng lỗ nặng nề, họ phải lấy tiền thuế của dân, tiền vay mượn để ném vô canh bạc bùn đỏ. Tương lai, con cháu không chỉ hết tài nguyên, sống trong môi trường ô nhiễm mà còn gánh một món nợ khổng lồ trên lưng gầy còm, chưa kể hiểm họa rước giặc vô nhà.
Đã vậy, họ còn bắt giam, tống vô tù đến thân tàn ma dại một thầy giáo nghèo-nghèo đến nỗi nhà thầy chỉ là những mảnh gỗ ghép lại-chỉ vì thầy lên tiếng bảo vệ dân làng, phản đối việc làm của họ,
Rõ ràng, nhân danh một chủ trương lớn, họ đã gây ra một tội ác lớn.
Tôi thấy họ còn hơn cả hôn quân bạo chúa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét