Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Người VN có nhận ra vấn đề của mình (2)?


2. Môt nền quốc pháp duy tình.
Ông bà có câu "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Ngay cả trong tình yêu, nếu không có sự rành mạch, rõ ràng thì sau này rất mệt.
Nước ta có lịch sử quần cư hàng ngàn năm với nền tảng là làng xã. Trong không gian sống nhỏ vậy, mọi người có thể là bà con, họ hàng, quen biết nhau. Điều này tạo nên sức mạnh cộng đồng.
Tuy nhiên, có một hệ quả xấu mà ít người để ý đó là tính duy tình trong việc nước, việc pháp luật.
Khi quốc pháp bị yếu tố duy tình can thiệp thì nó mất đi tính rành mạch, nghiêm minh.
Điều này làm cho pháp luật có sự tùy tiện trong việc qui định và thực thi.
Kết quả, chúng ta có một nền luật pháp bùi nhùi, tùy tiện, nhiêu khê.
Không thể có nhà nước pháp quyền hiệu quả trong một môi trường như vậy.
Bạn có thấy vậy không?

1 nhận xét:

 1. Với lịch sử diễn tiến hàng vạn năm trong tương tác giữa con người - con người và con người tự nhiên: "Chất keo" cố kết không chỉ là "TÌNH" mà còn là "LÝ" - trước hết hãy xem chứng minh bằng... một đoạn trong "Thiên nam ngữ lục":

  Đôi nhà phân cõi sơn xuyên
  Từ Ngã Ba Hạc dưới trên cùng thề
  Ngô đồng cỗi bãi Việt Trì
  Nước Đông phỉ tiến nước Tây thuận dòng
  Hiệp nhau tự giữ dòng sông
  Đời đời ai dám có lòng tranh nhau"

  Với lịch sử diễn tiến hàng vạn năm trong tương tác giữa con người - con người và con người tự nhiên: thì thực chất kết cấu CÁ NHÂN - GIA ĐÌNH - HỌ HÀNG - LÀNG XÃ - ĐẤT NƯỚC phải rất bền vững và chặt chẽ.

  Trả lờiXóa