Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Quyền công dân

Chúng ta cùng chờ xem Phòng bảo vệ chính trị-CA Tp Đà Nẵng trả lời đơn yêu cầu giải thích của tôi như thế nào? Họ có hành xử theo chuẩn mực văn minh không? Họ có xứng đáng nhận lương từ tiền thuế của dân không?
Thân mến
Nguyễn Văn Thạnh
P.s Quan điểm tôi lấy công làm thủ, tấn công liên tục vào sự phi lí, cường quyền của họ để dân tình thấy sự thối nát, tùy tiện; vô thiên vô pháp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét