Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Giải pháp thúc đẩy sáng kiến giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tôi cho rằng sáng kiến "thương hiệu cho những công trình" là một sáng kiến hay để nâng cao chất lượng các công trình giao thông: cầu, đường,....
Để có thể thúc đẩy sáng kiến trên đi vào thực tế cuộc sống, chúng ta cần làm hai nhóm việc sau:
1. Sử dụng sức mạnh hệ thống chính trị. Suy cho cùng, quyền lực chính trị là để phục vụ dân, làm lợi cho dân cho nước. Để sử dụng sức mạnh này, chúng ta chia sẻ, đề xuất sáng kiến trên đến các cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan. Tôi sẽ gửi sáng kiến trên đến các cơ quan sau: ủy ban an toàn giao thông quốc gia, bộ giao thông, chính phủ, quốc hội, mặt trận tổ quốc, hội bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan thông tin đại chúng,...
2. Vận động xã hội dân sự: Sáng kiến trên tuy là hay nhưng sẽ rất khó thực hiện vì nó đụng chạm đến quyền lợi, lợi ích của giai tầng bên trên. Do vậy tôi không ảo tưởng là họ sẽ làm, trừ khi có sức ép rất mạnh từ dân chúng, từ xã hội. Muốn vậy chúng ta phải tiến hành vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ. Việc có lợi cho dân thì dân phải chung tay thúc đẩy.
Tôi nghĩ nên bắt đầu từ những người có thân nhân bị tai nạn giao thông và những người có lòng nhiệt huyết muốn đóng góp cho một xã hội tốt hơn.
Các bạn có thể tham gia thúc đẩy sáng kiến này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét