Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Quyền lực thảo dân

Tôi thấy một rào cản lớn để thúc đẩy và kiến tạo nền dân chủ là ý thức tham gia việc chung của người dân.
Có rất nhiều nguyên nhân để người dân xa lánh việc chung: sợ hãi, không thấy trách nhiệm, ngụy biện,...trong đó có một nguyên nhân là người dân không ý thức được quyền lực của mình.
Tôi nghe nhiều người chép miệng "khó lắm, không làm gì được đâu. Phận mình con sâu cái kiến thì làm được gì,...".
Nước Tiệp Khắc trước năm 1977 cũng vậy, mọi người sống trong sợ hãi, sống trong giả dối. Vaclav Havel thấy được điều này, ông viết tiểu luận "quyền lực của không quyền lực" ông chỉ ra chính người dân nhỏ bé nếu chọn lối sống trung thực, không giả dối thì sẽ thoát khỏi được sự áp bức của chế độ toàn trị. Những người tưởng như không có quyền lực lại có thể mang lại quyền lực to lớn khi cùng nhau sống cho điều đúng.
Tương tự như vậy, tôi thấy ở nước ta, khi mọi người bi quan là không làm được gì, không ích gì rồi né tránh các vấn đề của đất nước thì đất nước còn mãi trong những khó khăn mà không giải quyết được.
Việc đầu tiên để có thể thúc đẩy nền dân chủ là làm cho người dân ý thức được quyền lực và trách nhiệm của mình. 
Trong bài viết trước, tôi lấy hình ảnh dòng sông, trong đó quyền lực của từng người dân như những giọt nước; sẽ không có dòng sông nếu từng giọt nước cho rằng không ích gì.
Mỗi người, hãy tùy theo khả năng của mình, hãy bắt đầu quan tâm đến đất nước, đến việc chung bằng những việc nhỏ như xem tin tức, bàn luận, chia sẻ tin tức,...
Tương lai chúng ta, con cháu chúng ta phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với việc chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét