Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Tự do cho thầy cô để có tự do cho dân tộc.

Trong cuốn "nền dân trị Mỹ" Alexis de Tocqueville cho ta biết một quan niệm rất hay về tự do của người Mỹ "Tự do không phải là muốn làm gì thì làm, đó là tự do của con vật; tự do của con người là khi anh ta có thể nói, làm những gì anh ta cho là đúng đắn và có thể bảo vệ đến cùng điều đó".
Dựa vào tiêu chuẩn về tự do trên, chúng ta thấy một thực tế là thầy cô chúng ta là những người rất mất tự do. Họ không dám nói, làm những điều mà họ nghĩ là đúng.
Giáo dục là công cụ mạnh nhất để kiến tạo xã hội, do vậy thầy cô có vai trò rất lớn trong việc xây dựng tương lai đất nước. Thầy cô mất tự do thì không chỉ không thể có một dân tộc có tự do mà còn để lại nhiều hậu quả khôn lường.
Chúng ta biết rằng, thầy cô chúng ta hiện nay bị rất nhiều ràng buộc làm cho họ không dám nói, phát biểu những điều họ cho là đúng. Thân phận của họ là làm mướn cho một ông chủ duy nhất là nhà nước. Họ không có nhiều lựa chọn. Khi bị sa thải thì rất khó xin việc.
Có một thực tế là giáo viên bị làm khó, bị sa thải khi phát biểu chính kiến là có thật và nhiều giáo viên không có đủ điều kiện để đi thưa kiện đòi công lý cho mình. 
Từ thực tế này, tôi đề xuất sáng kiến lập một quĩ để hỗ trợ giáo viên trong các vụ việc sa thải, đuổi việc tùy tiện. Yểm trợ giáo viên trong việc tranh đấu cho tự do của họ. Truyền thông cho xã hội thấy vị thế mất tự do của thầy cô, vận động xã hội tranh đấu cho tự do của thầy cô.
Quĩ này được một hội đồng những người yêu nước, có uy tín điều hành.
Các bạn có ủng hộ sáng kiến này không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét