Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Chống tham nhũng-giải pháp từ bên ngoài.

Tôi thấy chính quyền hiện nay không phải được vận hành bỡi lý tưởng cộng sản-điều mà ai cũng biết là không tưởng.
Chính quyền hiện nay ràng buộc những người ủng hộ nó bỡi quyền lợi. Một trong những lợi ích mang lại cho người cầm quyền/người ủng hộ đến từ tham nhũng. Có một người Nhật nói đại ý "nếu một ngày VN ngừng tham nhũng thì xã hội sẽ ngừng hoạt động".
Một nguồn tham nhũng lớn là việc ăn chặn các nguồn viện trợ/vay nước ngoài.
Để chống tham nhũng, phương pháp hiệu quả là minh bạch, nhưng xem ra điều này không thể làm được vì việc này không khác gì việc lấy búa tự ghè vào chân. Chỉ còn một giải pháp là vận động các nước viện trợ/cho VN vay có trách nhiệm công bố thông tin cho người dân VN biết.
Chống tham nhũng, làm teo đi lợi lộc phi pháp của nhà cầm quyền cũng là cách thức làm giảm quyền lực của chính quyền độc tài, kết quả cuối cùng là góp phần làm thăng tiến nền dân chủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét