Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Công lý trong việc cho/nhận viện trợ/vay

Công lý-đơn giản là điều đúng. Ví dụ ai đó nhân danh tôi mượn nợ rồi bắt tôi trả mà tôi không hề biết gì thì điều đó là không có công lý.
Các quan chức chính phủ luôn nhân danh người dân để tiến hành cho/nhận các khoản viện trợ/vay. Tuy nhiên không phải lúc nào nhân viên chính phủ cũng có cùng quyền lợi với nhân dân; nhất là các nước có nền dân chủ yếu-nhiều khi quan chức không phải do dân bầu ra. Điều này là rất nguy hiểm vì có thể động lực cho các khoản viện trợ/vay lại đến từ các động cơ khác như phần trăm tham nhũng, liên minh chính trị,....Rõ ràng các khoản tiền viện trợ/vay lại được quyết định bởi các viên chức mà dân không hề biết.
Do vậy để có công lý trong việc cho/nhận viện trợ/vay thì chúng ta phải có giải pháp để người dân hai bên cho và nhận phải biết các khoản viện trợ/vay.
Giải pháp minh bạch các khoản viện trợ/vay là cách để thúc đẩy công lý trong lĩnh vực này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét