Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Quốc tế lao động; người chủ và người làm công.

Chủ nghĩa tư bản phát triển, thúc đẩy sản xuất hàng loạt, qui mô lớn. Từ đây xã hội nảy sinh mối quan hệ ông chủ-người làm công.
Buổi đầu sơ khai, người ta cho rằng số phận bi thảm của người làm công là do ông chủ tham lam, bóc lột. Đây chính là tiền đề, động lực của chủ nghĩa cộng sản. Người cộng sản tranh đấu để giành nhà máy, đất đai, sản nghiệp về tay công nhân do một chính đảng-đảng cộng sản lãnh đạo. Người ta cho rằng như thế sẽ không còn bóc lột, cuộc sống công nhân bảo đảm.
Sự thật bi thảm không ai ngờ. Giai cấp công nhân dưới tay ĐCS có cuộc sống còn thê thảm, đói nghèo, bần cùng, bị cưỡng bức lao động kinh khủng hơn. Quyền công dân, quyền con người bị hạn chế, bị chà đạp nghiêm trọng.
Chỉ có một con đường để mang lại sự thịnh vượng cho người làm thuê là thực hiện tự do kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Trong môi trường tự do kinh tế, các ông chủ phải cạnh tranh nhau để thuê mướn nhân công. Lương công nhân tăng, phúc lợi tăng là do sự quyết định của thị trường chứ không phải sự hứa hão, mị dân của chính trị gia.
Và kinh tế tự do chỉ có thể phát triển trong môi trường chính trị dân chủ, luật lệ chuẩn mực, nghiêm minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét