Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Tiếp thị chính trị như tiếp thị kinh tế

Nhiều người có quan điểm "hữu xạ tự nhiên hương"-nếu tốt thiên hạ sẽ khắc biết mà ủng hộ.
Thật ra quan điểm trên không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Chúng ta thấy nhiều công ty có sản phẩm tốt như Coca, Unilever, Samsung, Apple,....cũng chi hàng triệu dola để quảng cáo, tiếp thị đến khách hàng. Điều này vừa có lợi cho công ty vừa có lợi cho xã hội. Công chúng có thông tin để lựa chọn, ủng hộ sản phẩm tốt.
Lĩnh vực chính trị cũng vậy. Nếu bạn, nhóm bạn, tổ chức bạn có một ý tưởng, một giải tốt để cải tiến, canh tân xã hội mà không biết tiếp thị để công chúng biết thì ảnh hưởng cũng hạn chế, thậm chí bị cường quyền bao vây tiêu diệt.
Để có hiệu quả, người hoạt động chính trị cần nắm vững các phương pháp, công cụ tiếp thị từ thô sơ đến hiện đại.
Những người yêu cây xanh có thể thực hiện chiến dịch phát 100.000 tấm thiệp kêu gọi quan tâm cây xanh đến với giới công chúng Hà Nội.
Để tăng mối quan tâm, trên mỗi tấm thiệp in một mã số dự thưởng. Hàng tháng quay số và trao thưởng cho người may mắn.

1 nhận xét:

  1. Người ta quảng cáo là để vừa có lợi cho họ, vừa phục vụ được nhân dân nên nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nhà nước cho phép. Còn bọn phản động thì khác chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm, ý đồ của cá thế lực thù địch không quan tâm đến suy nghĩ của người dân, không phục vụ cho lợi ích của người dân, đi ngược lại tiến trình phát triển của xã hội thì làm sao có thể so sánh với nhau được.

    Trả lờiXóa