Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Vai trò của nhóm tiên phong trong canh tân đất nước.

Tương lai dân tộc nào cũng nhờ vào đội ngũ tiên phong của nó. Vấn đề đặt ra là đội ngũ này nên làm gì để có hiệu quả cao nhất. 
Chúng ta có thể lấy một ví dụ sau để dễ hình dung: một đoàn người đang đi trên đường để đến một vùng đất tốt đẹp hơn thì bị ngán bỡi một tảng đá lớn, lối đi bị bịt gần hết, chỉ còn một lối nhỏ. Chỉ một số lanh khôn mới vượt qua được. Tất nhiên sẽ có cảnh chụp giật, lương lẹo, luồn lách,....thậm chí là bảo kê. Trong tình trạng vậy, một ít người thấy ra vấn đề là cần hất tảng đá đi. Họ lao vào hất, tất nhiên là họ không làm được vì không đủ sức. Nếu họ cố làm có khi bị nguy hiểm đến tính mạng là đá đè hoặc bị bọn hưởng lợi từ bảo kê hãm hại.
Có lẽ việc làm khôn ngoan của nhóm này là làm truyền thông-nói cho đoàn người biết tình trạng họ mắc phải rồi tổ chức công việc người góp công, người góp của để hất tảng đá đi. 
Nhiều người cho rằng để tranh đấu cho một xã hội tốt đẹp cần phải có tổ chức, đảng phái, có tờ báo độc lập,.....Họ ra sức thực hiện mục tiêu này và bị đàn áp dữ dội.
Quan điểm tôi thì khác, để cải biến xã hội trước mắt cần nói lên vấn đề xã hội đó mắc phải. Phân tích tõ ràng tương lai từng cá nhân sẽ ra sao khi sống trong xã hội đó. Từ đó kêu gọi sự thức tỉnh, khai thác lòng nhiệt huyết của khối quần chúng vĩ đại cho việc làm đầu tiên là truyền thông. Làm truyền thông là việc nhẹ nhàng, ít nguy hiểm mà ai ai cũng có thể làm được. Có rất nhiều cách có thể làm từ thô sơ như truyền miệng, tờ rơi, tài liệu photocopy, gửi thư tay,.....đến hiện đại như email, blog, mạng xã hội,....Nếu người dân thức tỉnh, nhiệt tình cho việc nước thì sẽ tạo ra một đội ngũ truyền tin hùng hậu, thiên la địa võng mà không có bộ máy an ninh nào có thể ngăn chặn, đàn áp nổi.
Khi công thác truyền thông làm tốt sẽ dẫn đến nhiều điều kỳ diệu sau đó.
Nói theo ngôn ngữ hóa học, vai trò của nhóm tiên phong nên là chất xúc tác cho phản ứng thay vì làm cơ chất.

1 nhận xét:

  1. Đất nước Việt Nam có Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn phù hợp với thời đại, mọii thế lực thù địch có âm mưu chống phá đất nước, kêu gọi, kích động nhân dân chính là những tảng đá mà chúng ta cần phải hất đi, cần cho mọi người biết bộ mặt thật của bọn phản động này để chúng không còn đất sống trên đất nước này nữa.

    Trả lờiXóa