Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

BÀN VỀ CÁI GỐC SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA MỘT DÂN TỘC

Sự thịnh của một dân tộc bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng theo tôi có hai nguyên nhân chính sau đây:
1. Mức độ trưởng thành của dân tộc đó
Lấy ví dụ một con người ra xét: luôn có hai giai đoạn trong một đời người-giai đoạn chưa trưởng thành (thiếu niên) và giai đoạn trưởng thành. Con người có làm được điều gì lớn lao, vẻ vang hay không là ở giai đoạn trưởng thành. Khi con người còn nhỏ thì các quyền luôn bị giới hạn, sống nhờ vào người lớn. Khi trưởng thành thì có các quyền đầu đủ và tự kiếm sống. Lối nghĩ và trách nhiệm của tuổi trưởng thành cũng khác xa giai đoạn thiếu niên. Điều này có lẽ ai cũng biết.
Tương tự như vậy cho một dân tộc. Một dân tộc trưởng thành khi các thành viên của nó có tinh thần công dân. Một dân tộc mà phần đa thành viên cho rằng việc nước, việc chính trị có Đảng và nhà nước lo là một dân tộc chưa trưởng thành.
Tranh đấu thúc đẩy người dân quan tâm việc nước là tranh đấu cho sự trưởng thành của dân tộc.
Con người trưởng thành phải có đủ các quyền của mình và có khả năng kiếm sống độc lập. Một dân tộc trưởng thành cũng vậy. Một dân tộc mà chuyện làm ăn luôn do một nhóm nhỏ quyết định, dẫn dắt thông qua các chính sách là một dân tộc chưa trưởng thành.
Nhà nước còn làm kinh tế bao nhiêu, còn lo cho dân bao nhiêu về các dự án kinh tế là một dân tộc còn “trẻ con” bấy nhiêu. Câu chuyện này như việc bố mẹ lo cho con cái còn nhỏ vậy.
Tranh đấu cho kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân là tranh đấu cho hướng trưởng thành của dân tộc.
Đi theo góc nhìn triết học này, chúng ta cần khẩu hiệu mới cho thời đại: không có gì quí hơn tự lo.
2. Trình độ tác chiến của dân tộc đó
Từ ngàn xưa, vì lý do sinh tồn, con người luôn phải tranh đấu giành giật nhau nguồn sống. Từ tình trạng “chiến tranh tất cả chống lại tất cả” giữa các thành viên dần dần dẫn đến chiến tranh giữa các dân tộc. Trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt đó, dân tộc nào có trình độ tác chiến cao sẽ mở rộng được không gian sinh tồn và trở nên hùng mạnh. 
Người TQ trở nên hùng mạnh bỡi họ có nhiều nhà tư tưởng quân sự. Điển hình như Tôn Tẫn-người viết Tôn Tử Binh Pháp. 
Chiến tranh đi từ loạn đả, du kích đến chiến tranh có chiến lược, chiến thuật ở qui mô cấp sư đoàn, quân đoàn.
Trình độ văn minh của nhân loại hiện nay đã vượt qua giai đoạn chiến tranh quân sự mà chuyển sang chiến tranh kinh tế. Thương trường là chiến trường.
Chiến tranh kinh tế có nét giống chiến tranh quân sự. Dân tộc nào có trình độ tác chiến cao, dân tộc đó chiến thắng và trở nên thịnh vượng.
Chiến tranh qui mô nhỏ, du kích, người ta không có các hoạt động như trinh sát, chuẩn bị phương tiện, lên kế hoạch đánh lớn. Chiến tranh du kích có thể thắng những trận nhỏ nhưng ý nghĩa chiến thắng không cao.
Trong kinh tế cũng vậy. Các dân tộc tiên tiến đã hình thành được các tổ chức kinh tế có thể so sánh ở mức qui mô sư đoàn, quân đoàn. Các tổ chức này không chỉ thiện chiến mà còn thực hiện chiến tranh rất bài bản: nghiên cứu thị trưởng, nghiên cứu đối thủ, lên kế hoạch tác chiến công thủ nhịp nhàng. Kết quả của các trận đánh, phần thắng luôn nghiên về họ với tổn thất nhỏ nhất.
Dưới góc nhìn này, trình độ tác chiến của dân tộc Việt Nam mới ở mức loạn đả, du kích. Nhìn vào bức tranh sản xuất nông nghiệp sẽ thấy rõ điều này.
Về kinh tế-công nghiệp cũng như nông nghiệp, dân tộc nào càng có các tập đoàn tư nhân hùng mạnh thì trình độ tác chiến của dân tộc đó càng cao.
Nguyễn Văn Thạnh
Xin đón đọc:
Bài 1: Từ "không có gì quí hơn độc lập tự do" đến "không có gì quí hơn tự lo".
Bài 2: Các hướng đi chiến lược để nâng cao trình độ tác chiến của dân tộc.

3 nhận xét:

  1. "Trình độ tác chiến của dân tộc đó" - đưa ra cái tiêu đề buồn cười không chịu được, bạn đọc truyện dã sử quá nên suy nghĩ cũng hài hước phết đấy, thời đại nào rồi mà còn đưa trình đọ tác chiến làm 1 trong 2 yếu tố thiết yếu vậy, đã thế cuối bài còn chốt một câu không hề liên quan "dân tộc nào càng có các tập đoàn tư nhân hùng mạnh thì trình độ tác chiến của dân tộc đó càng cao", đến bó tay.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng hay Nhà nước thì cũng đếu đi lên từ nhân dân, là nguyện vọng của hàng triệu người, bao nhiêu tinh hoa dân tộc đều kết tinh ở đó, vậy mà bạn lại đi bảo dựa vào họ "là một dân tộc chưa trưởng thành" thì tôi cũng không hiểu bạn đang nghĩ gì.

    Trả lờiXóa
  3. Sự thịnh vượng của một dân tộc bao gồm rất nhiều yếu tố bạn à phải đánh giá trong tổng thể đa chiều chứ không phải là cái nhìn theo kiểu "mặt trời mọc" đâu, nếu chỉ gói gọn trong đôi ba dòng thì nó quá là đơn giản rồi, khi nào thấy đủ kiến thức thì hãy viết về một khia cạnh chứ đừng không biết lượng sức mình như thế, người ta cười cho.

    Trả lờiXóa