Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Đơn khiếu nại về kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***------

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V.v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa 14)

Kính gửi: ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH.
       
Tôi là: Nguyễn Văn Thạnh
Sinh ngày: 27-11-1983.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tây An-Tây Sơn-Bình Định.
Nơi cư trú: Trà Sơn-Tây An-Tây Sơn-Bình Định.
Số CMND: 211763975. Cấp ngày 11-2-2015. Nơi cấp: CA Bình Định.
Tôi là người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2016, tôi được UBMTTQ xã Tây An tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến và nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV. Kết quả từ ban tổ chức tuyên bố là tôi có 100% số cử tri không ủng hộ. Hôm nay, tôi làm đơn gửi đến UBBC Tỉnh Bình Định để trình bày các khiếu nại sau:
Việc tổ chức hội nghị diễn ra ở nơi khá rộng, đông người nhưng không có hệ thống âm thanh. Do vậy việc nghe của cử tri không được bảo đảm. Tôi buổi hội nghị có nhiều ý kiến nói nhỏ, nghe không rõ.
Việc kiểm soát cử tri về mặt số lượng và tính chân thực của cử tri cũng làm không bảo đảm. Ban tổ chức đã không lên danh sách tên tuổi cụ thể số cử tri tham dự. Tôi chỉ thấy rằng có một số lượng đông người và sau này có người đi lên đi xuống đếm và nói 106 người.
Trong hội nghị này, có hiện tượng các cử tri là cán bộ đương chức đương quyền, cử tri có ảnh hưởng,…sau khi phát biểu xong có lời nói đề nghị/yêu cầu bà con không bỏ phiếu cho ứng viên. Tôi cho rằng, hành vi này đã qui phạm qui định của luật bầu cử vì nó ảnh hưởng đến sự khách quan trong sự lựa chọn của cử tri.
Về việc bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm. Tại đó, tôi có đề nghị hình thức bỏ phiếu kín, kiểm phiếu công khai nhưng ban tổ chức không đồng ý. Ban tổ chức yêu cầu cử tri biểu quyết hình thức bỏ phiếu là giơ tay hay phiếu kín bằng cách giơ tay. Tôi cho rằng như vậy không bảo đảm tính khách quan. Thắc mắc đưa ra là tại sao ban tổ chức không yêu cầu biểu quyết hình thức bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín-kiểm phiếu công khai?
Từ những nội dung khiếu nại trên, tôi đề nghị UBBC tỉnh Bình Định xem xét lại để ra quyết định hủy bỏ kết quả trên. Tiến hành tổ chức lại buổi hội nghị cử tri nơi cư trú để làm sao quá trình này diễn ra trong sự đúng đắn, tôn nghiêm, phản ánh chính xác nhất sự lựa chọn của cử tri cơ sở đối với ứng viên.
Kính đơn!

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN


      Nguyễn Văn Thạnh

Đơn trên còn được gửi đến UBMTTQ tỉnh Bình Định
Xem thêm: 

2 nhận xét:

  1. "Kết quả từ ban tổ chức tuyên bố là tôi có 100% số cử tri không ủng hộ" cho giơ tay mà chẳng còn ai cho bạn lấy một lá phiếu thì đủ hiểu những người xung quanh nghĩ gì về bạn rồi, hãy thắc mắc tại sao những người xung quanh lại như thế với mình bạn à.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là đơn họ trả lời tôi
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=719900394818122&id=100003945036031
    Trân trọng

    Trả lờiXóa