Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Làm việc nước phải có chính danh.

Mấy hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư ĐCSVN, sang thăm TQ và ký kết một loạt thỏa thuận.
Đài báo của Đảng thì đưa tin như thể đây là một chuyến thăm thành công, mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, trong khi đó thì một số trang mạng đối lập thì đưa tin như thể đây là một chuyến đi thuần phục bắc triều với nhiều thỏa thuận bán nước, có hại cho nhân dân.
Đúng sai trong việc này, thật khó xét, khó kiểm chứng.
Trong bài viết này, tôi đặt ra vấn đề chính danh trong làm việc nước. Bỡi danh có chính thì ngôn mới thuận.
Xưa, Vua nhân danh Thiên Tử để có chính danh. Các vua phải là người có công lớn với đất nước (đánh đuổi ngoại bang hay dẹp được thối nát) hoặc được truyền ngôi hợp lẽ. Nếu kẻ nào dùng bạo lực tiếm quyền đều không có tính chính danh, sớm muộn cũng bị dẹp bỏ vì nhân dân, quan tướng không phục.
Ấy là thời phong kiến, người ta không biết quyền lực thuộc về nhân dân. Ngày nay điều trên không còn hợp lẽ, sự chính danh ngày nay phải là do dân bầu lên một cách tự do lựa chọn. (http://www.thanhblog.org/2016/03/ho-so-van-ong-cho-huong-tranh-au-bau-cu.html)
Ông Nguyễn Phú Trọng có do dân bầu không? Hoàn toàn không. Vậy ông có chính danh gì để thay mặt nhân dân? 
Ông có thể lý lẽ rằng, ông đứng đầu Đảng và đảng ông chỉ có nguyện vọng phụng sự nhân dân. Nếu lấy cái này làm chính danh thì rất nguy hiểm. Vì những lời nói như này, nhân dân chỉ có thể xem là chót lưỡi đầu môi thôi. Nhiều gã trai sở khanh lừa gái còn nói lời hay hơn thế.
Còn nếu lý lẽ rằng Đảng ông có công to trong việc đánh Pháp đuổi Mỹ nên được đôc quyền lãnh đạo và có chính danh từ đây thì lý lẽ này thật bậy. Chống ngoại xâm là xương máu nhân dân chứ nào chỉ là công Đảng? Nước Anh, đảng của thủ tướng huyền thoại Churchill có công chống được phát xít Đức trong thế chiến 2 nhưng cũng ngậm ngùi rời đi khi nhân dân không chọn nữa. Đây mới là điều đúng trong chính danh dân chủ.
Ông Nguyễn Phú Trọng không có tính chính danh mà đi làm việc nước, đi ký thỏa thuận lung tung, nhất là ký với quốc gia đang gặm nhấm bờ cõi, bắn chết ngư dân thì thật là hết sức bậy bạ và nguy hiểm.
Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét